Portfolio

Let the images speak

Filter: Sve
  • Sve
  • Web dizajn
  • Grafički dizajn

N4U j.d.o.o.

Metal Projekt s.r.o.

Eko Inspekt d.o.o.

Nails4U.hr

Usluga: Web Dizajn

Klijent: N4U j.d.o.o.

Tehnologija: Magento, CMS, PHP, HTML, Javascript

Status projekta: Završeno

Projekt završen u prosincu, 2015.

Metalprojekt

Usluga: Web Dizajn

Klijent: Metal Projekt s.r.o.

Tehnologija: Joomla, CMS, PHP, HTML, Javascript

Status projekta: Završeno

Projekt završen u listopadu, 2014.

Eko Inspekt d.o.o.

Usluga: Web Dizajn

Klijent: Eko Inspekt d.o.o.

Tehnologija: Joomla, CMS, PHP, HTML, Javascript

Status projekta: Završeno

Projekt završen u listopadu, 2014.