Impressum

Osnovni podaci

Puni naziv obrta: ESBE, obrt za računalno programiranje, vl. Željka Gusak
Skraćeni naziv: ESBE, vl. Željka Gusak
Sjedište obrta: Braće Damira i Davora Kevo 46, 35000 Slavonski Brod
MBO 98350013 Broj obrtnice: 12010008585
OiB HR 98105799305
Djelatnosti: Računalno programiranje;
Savjetovanje u vezi s računalima
upravljanje računalnom opremom i sustavom;
Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima;
Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti;
Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi
IBAN: HR6024020061140439976 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.