Pravila privatnosti

Kako štitimo privatnost naših klijenata

Politikom privatnosti ESBE, obrt za računalno programiranje, Braće Damira i Davora Keve 46, 35000 Slavonski Brod, OIB: HR 98105799305 (u nastavku: ESBE), štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018.

Osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

ESBE, sukladno s politikom privatnosti skuplja sljedeće osobne podatke:

  • podaci o korisnikovoj upotrebi internetske stranice ESBE (datumi i vrijeme posjeta internetske stranice, posjećene stranice tj. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internetske stranice, radnje na internetskoj stranici )
  • podatke iz dobrovoljno ispunjenih kontakt obrasca s naše web stranice od strane korisnika, u svrhu postavljanja upita, odnosno komunikacije s Agencijom;
  • druge podatke koje korisnik dobrovoljno da ESBE kod zahtjeva na određene usluge, koje te podatke zahtijevaju.

ESBE ne sakuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim kada joj vi to omogućite tj. za to date privolu, ili kada za skupljanje osobnih podataka postoji zakonska podloga ili ima ESBE za obradu zakonit interes.

Čuvanje osobnih podataka

Sve osobne podatke koje ESBE obrađuje na osnovi osobne privole pojedinca ili zakonskog interesa, ESBE čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke ESBE izbriše prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka ili ako tako određuje zakon.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Kao pojedinac ste upoznati i slažete se s time da ESBE može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim osobama (ugovornim obrađivačima podataka). Ugovorni obrađivači podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u ime ESBE i u ograničenjima ovlaštenja ESBE (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama koje su navedene u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima ESBE sudjeluje su:

  • računovodstveni servis, odvjetnički uredi i drugi ponuditelji pravnog savjetovanja,
  • ponuditelji slanja e-pošte (npr. Mailchimp i drugi)
  • ponuditelji rješenja za internetsko oglašavanje (npr. Google, Facebook)

ESBE neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.

ESBE ili njeni ugovorni obrađivači, osobne podatke koje obrađuju neće posredovati u treće države (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn i država koje su ishodovale odluku o adekvatnosti) i u međunarodne organizacije.

Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti. Vaše podatke ne koristimo u druge svrhe i ne posredujemo trećim osobama.

Kolačići

Osim kolačića nužnih za rad stranice i onih za pohranu Vaših postavki, stranica ESBE koristi još dvije kategorije kolačića:

  • Kolačići koji nam daju uvid u statističke podatke
  • Kolačići koji nam omogućavaju pokretanje marketinških aktivnosti prema našim web posjetiteljima

Kolačići koji nam daju uvid u statističke podatke su nužni i omogućavaju nam da brojimo promet web stranice i pojedinih njenih segmenata te da prikupljamo određene značajke njenih korisnika (najčešći web preglednik, najčešća rezolucija ekrana, vrijeme zadržavanja na stranicama itd.) na potpuno anoniman način. Ovi statistički podaci nam služe kako bismo unaprijedili korisničko iskustvo na našoj web stranici. Podaci se šalju trećoj strani – Google Analytics servisu, koji u naše ime izvršava njihovu obradu.

Kolačići namijenjeni marketinškim aktivnostima nam omogućavaju da Vas identificiramo u budućnosti isključivo uz korištenje anonimnih parametara i da Vas podsjetimo putem oglasa o našoj ponudi. Ovi kolačići šalju Vaše anonimne podatke vanjskim servisima kao što su Google AdWords, Facebook i Instagram – koji ih mogu kombinirati s podacima koje ste im prethodno ostavili tijekom korištenja njihovih usluga, a sve sa ciljem prilagodbe online oglasa Vašim interesima.

Više pročitajte u našoj Politici korištenja kolačića.

Sigurnost

ESBE poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

Prava pojedinca o obradi podataka

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano uz našu politiku sigurnosti osobnih podataka ili obradom vaših osobnih podataka, slobodno nas možete kontaktirati. Pišite nam na info@esbe.hr. Na temelju vašeg zahtjeva ćemo vas obavijestiti – pismeno i u skladu s propisima. Kako bi osigurali poštenu i preglednu obradu podataka, kao pojedinac na temelju propisa imate sljedeća prava:

Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuje li ESBE vaše podatke te ukoliko to zaista i jest slučaj, također imate pravo zatražiti pristup istima.

Pravo na ispravak

Ako smatrate da ESBE koristi netočne ili nepotpune podatke, odnosno ukoliko želite njihovu izmjenu, kao pojedinac imate, uzimajući u obzir svrhu obrade, pravo dopune nepotpunih podataka, izmjene te ispravke.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav")

Vaše je osobno pravo zatražiti od ESBE da bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koje se odnose na vas, a ESBE mora podatke bez nepotrebnog odgađanja izbrisati. Iznimke su moguće isključivo u slučaju pozitivnih zakonskih propisa, na koje ćete u tom slučaju biti upućeni.

Pravo na ograničavanje obrade

Vaše je osobno pravo zatražiti od ESBE ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko smatrate da su podaci kojima ESBE raspolaže netočni; ako je obrada protuzakonita, ali ne želite da se vaši podaci brišu već ograničeno koriste, ESBE Vaši osobni podaci nisu potrebni, međutim potrebni su Vama za provedbu, izvođenje i obranu pravnih zahtjeva, podnijeli ste prigovor u vezi s obradom dok se ne potvrdi da pravni razlozi prodavatelja prevladavaju nad vašim razlozima.

Pravo na prijenos podataka

Vaše je osobno pravo zatražiti i dobiti osobne podatke koje se odnose na vas, a koje ste posredovali ESBE, u jednostavno upotrebljivoj formi. Nadalje, vaše je osobno pravo te podatke proslijediti trećoj strani, bez ometanja od strane ESBE.

Pravo na prigovor

Kada se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, osoba ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi podataka koji se odnose na nju u svrhu marketinga; kada se pojedinac protivi obradi u svrhu izravnog marketinga, podaci se ne obrađuju više u te svrhe.

Pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu

Vaše je osobno pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, u državi u kojoj imate prebivalište, u kojoj radite ili u kojoj je navodno došlo do povrede, ako mislite da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši pravila o zaštiti osobnih podataka. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Obavijest nadzornom tijelu o kršenju sigurnosti osobnih podataka

Ukoliko dođe do kršenja Pravila privatnosti, ESBE je dužna o tome obavijestiti nadležno tijelo. Kada zbog kršenja prava postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, ESBE je obvezan o kršenju obavijestiti policiju i/ili nadležno tužiteljstvo.

Pravo na povlačenje privole

Vaše je osobno pravo povući privolu za obrade podataka koje se na istoj temelje, putem mail adrese info@esbe.hr.

Ako nas želite kontaktirati putem pošte, pošaljite svoj zahtjev na:

ESBE, obrt za računalno programiranje
Braće Damira i Davora Keve 46
35000 Slavonski Brod
Hrvatska